Przejdź do treści

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Dyszkiewicz

SKP Warszawa, czyli stacje kontroli pojazdów w Warszawie w dużym stopniu wpływają na bezpieczeństwo na drogach. W SKP z pomocą diagnosty przeprowadza się kompleksową usługę, dzięki której mamy okazję na poznanie wszelkich usterek, które mogły pojawić się w naszym samochodzie podczas użytkowania. Co ważne, badanie stanu technicznego jest niezwykle ważne. Samochody bez przeglądu nie mogą poruszać się po ulicach, a kierowcom grożą wysokie mandaty. SKP Warszawa zajmuje się zarówno badaniami diagnostycznymi, jak i przeglądem technicznym. Często mamy mylne wrażenie, że stacje kontroli pojazdów zajmują się tylko samochodami. Przeprowadzamy badania techniczne motocykli, autobusów i wielu innych pojazdów.
Badania okresowe, diagnostyka i techniczne badania samochodów przed ich zakupem – wszystko to oferują nasze autoryzowane Stacje Kontroli Pojazdów w Konstancinie Warszawa, Piasecznie – Lesznowoli oraz Piasecznie – Żabieniec. Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług!

Stacje kontroli pojazdów – pełna satysfakcja i bezpieczeństwo

Dzięki wyposażeniu naszych stacji kontroli pojazdów w sprzęt diagnostyczny najwyższej jakości, jesteśmy w stanie przeprowadzić pełną gamę badań technicznych motocykli, autobusów, ciągników rolniczych, przyczep i quadów, samochodów osobowych oraz ciężarowych do 3,5 tony DMC. Wszystkie nasze urządzenia i przyrządy kontrolne poddawane są okresowym przeglądom i posiadają aktualne certyfikaty. Wykwalifikowany personel stacji posiadający wieloletnie doświadczenie, gwarantuje obsługę o wysokim standardzie. Zapewnia to pełne bezpieczeństwo kierowców poddających pojazdy badaniom w naszej firmie w trakcie dalszego użytkowania pojazdów.
Każdy klient pojawiający się w naszej firmie zostanie potraktowany indywidualnie, a pojazd poddany dokładnym badaniom. Dzięki temu zapewniamy Państwu pełną satysfakcję z obsługi oraz gwarantujemy pełne bezpieczeństwo w trakcie korzystania z pojazdów sprawdzanych w każdej z naszych stacji.
SKP Lesznowola
SKP Konstancin Warszawa
Stacja Kontroli Pojazdów Żabieniec
SKP Konstancin Warszawa
 

Lista usług

· Okresowe badania techniczne
· Przegląd rejestracyjny pojazdów sprowadzanych z zagranicy przed pierwszą rejestracją w Polsce
· Badania techniczne pojazdów z instalacją gazową
· Przegląd powypadkowy po kolizji lub innym wypadku drogowym i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego
· Dodatkowe badania techniczne pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub taksówek osobowych
· Przegląd przedzakupowy
· Badania techniczne motocykli, ciągników rolniczych, przyczep lub quadów
· Zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy (Okręgowa Stacja Lesznowola)

Cennik usług:

 Okresowe badania techniczne:
·   motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł
·   samochód osobowy przewożący nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 tony lub pojazd trójkołowy powyżej 0,4 tony 98 zł
·   przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 tony 40 zł
·   przyczepa lub naczepa ciężarowa i specjalna do 3,5 tony 78 zł
·   pojazd służący do przewozu materiałów niebezpiecznych 85 zł
·   taksówka osobowa lub bagażowa 42 zł
·   pojazd uprzywilejowany 50 zł
·   pojazd przystosowany do zasilania gazem 63 zł
·   pojazd przystosowany do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 48 zł
·   pojazd, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4  pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) 82 zł.

Badania techniczne samochodów lub innych pojazdów do 3,5 tony sprowadzanych z zagranicy, przed pierwszą rejestracją:

·   motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116 zł
·   samochód osobowy przewożący nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 tony lub pojazd trójkołowy powyżej 0,4 tony 169 zł
·   przyczepa lekka lub ciężarowa rolnicza do 1,5 tony 92 zł.

Ponowne przeglądy techniczne pojazdów, w których stwierdzono usterki w trakcie badania technicznego w zakresie:

·    skuteczności i równomierności działania hamulców 20 zł
·    ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 zł
·    połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł
·    toksyczności spalin 14 zł
·    poziomu hałasu 20 zł
·    geometrii kół jednej osi 36 zł
·    działania amortyzatorów jednej osi 14 zł
·    wszystkich innych usterek łącznie 20 zł.             

Przegląd przedzakupowy, który obejmuje następujące badania:

·   w pakiecie podstawowym: hamulce, układ zawieszenia, układ kierowniczy i amortyzatory 68 zł
·   w pakiecie rozszerzonym: hamulce, układ zawieszenia, układ kierowniczy, amortyzatory,  analiza spalin i pomiar grubości lakieru 99 zł
·   w pakiecie pełnym: hamulce, układ zawieszenia, układ kierowniczy, amortyzatory, analiza spalin, pomiar grubości lakieru, badanie geometrii kół i badanie symetrii osi 159 zł.

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego na skutek uzasadnionego podejrzenia o zagrożeniu bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszaniu wymogów ochrony środowiska:
·    określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne, badany układ czy zespół pojazdu) 20 zł
·    po wypadku lub kolizji drogowej 94 zł
·    w przypadku danych technicznych niezgodnych ze stanem faktycznym 51 zł.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
 ·   co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi      Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne, badany układ lub zespół pojazdu) 20 zł
·   po wypadku, kolizji drogowej 94 zł

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

·   prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35 zł
·   czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21 zł
·   czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48 zł
·   ustalenie  nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, czyli rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. 51 zł.
           
Firma wystawia faktury VAT.
JAK MOŻEMY POMÓC?
Wróć do spisu treści